پربازدیدهای این دسته

آرشیو "پرسشگر"

برنامه پرسشگر

برنامه پرسشگر

...

برنامه پرسشگر

برنامه پرسشگر

...

پرسشگر

پرسشگر

موضوع : تصویب قانون حمایت از حقوق اطفال   مهمانان : احمد رفیع نادری – حقوق دان – عبدالله عزیزی - فعال مدنی   ...

پرسشگر

پرسشگر

موضوع : وضعیت معتادین در هرات   مهمان : جیلانی فرهاد – سخنگوی والی هرات – سید اشرف سادات فعال مدنی ...

پرسشگر  

پرسشگر  

موضوع : بررسی وضعیت کودکان کار در افغانستان و بخصوص در هرات   مهمانان : عبدالله عزیزی- فعال مدنی – ملکه رسولی – فعال حقوق بشر ...

پرسشگر

پرسشگر

موضوع : بررسی وضعیت امنیتی هرات      مهمانان : عبدالاحد ولی زاده – سخنگوی فرماندهی پولیس هرات – جواد عمید فعال مدنی   ...

پرسشگر

پرسشگر

موضوع :بررسی کیفیت موسسات تحصیلات عالی خصوصی در هرات   مهمانان :سلطان احمد آریا – استاد دانشگاه – گلاب الدین اخپلواک – سخنگوی دانشگاه هرات     ...

پرسشگر

پرسشگر

موضوع : بررسی شفافیت در پروسه های استخدامی در افغانستان  مخصوصا در هرات   مهمانان :سمیر مزدک – استاد دانشگاه – جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات   ...

پرسشگر

پرسشگر

موضوع :بازار یابی شبکه ای   مهمانان :مرتضی رستمی – استاد دانشگاه – عبدالله عزیزی – فعال مدنی   ...

پرسشگر

پرسشگر

موضوع : کار کرد کمیسیون مستقل انتخابات   مهمانان :سید اشرف سادات – فعال مدنی – احمد رفیع نادری – حقوق دان   ...

  • صفحه 1 از 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • <