پربازدیدهای این دسته

آرشیو "مناظره پارلمانی دانشجویی"

مناظره دانشجویی پارلمانی (۳)

مناظره دانشجویی پارلمانی (۳)

موضوع برنامه : آیا افغانستان در مسیر درستی روان است یا خیر؟ ...

مناظره دانشجویی پارلمانی (۲)

مناظره دانشجویی پارلمانی (۲)

موضوع برنامه : گفتگوهای صلح در افغانستان ...

مناظره پارلمانی دانشجویی (۱)

مناظره پارلمانی دانشجویی (۱)

موضوع برنامه : نظام تعلیمی افغانستان نیازمند اصلاحات جدیدی است. ...