پربازدیدهای این دسته

آرشیو "برنامه"

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

موضوع : مبارزه با ایدز یا ( اچ آی وی )   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

موضوع : خشونت علیه زنان در افغانستان     ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

موضوع : وضعیت کودکان کار در هرات   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

موضوع : آمادگی های شهرداری هرات برای فصل زمستان   مهمانان : غلام رسول عظیمی - سخنگوی شهرداری هرات   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

موضوع :بی نظمی های شهری در هرات   مهمانان :غلام فاروق راسب – فعال مدنی ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

موضوع : حمایت شهروند خبرنگاران از اعتراضات مردمی   مهمانان :سید خلیل موحد – عضو کمیته دادخواهی معلمان هرات   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

موضوع : نقش شهروند خبرنگاران درکمپاین های صحی    مهمانان :جمال عبدالناصر آخند زاده – رییس شفاخانه نور هرات   ...

شهروند خبرنگار

شهروند خبرنگار

موضوع : بررسی انگیزه مهاجرت از افغانستان به سایر کشور ها   مهمانان :عبدالله عزیزی – فعال مدنی ...

شهروند خبرنگار  

شهروند خبرنگار  

موضوع برنامه :نقش زنان متشبث در پیشرفت جامعه   مهمانان برنامه : مریم جامی الاحمدی – رییس اتاق صنایع و تجارت  زنان در هرات   ...

شهروند خبرنگار  

شهروند خبرنگار  

موضوع : انتخابات ریاست جمهوری افغانستان   مهمانان : شهیر احمد احمدیار – مسئول دفتر تیفا در هرات   ...