برنامه قدیما!

در این برنامه پنجاه سال موسیقی اصیل افغانستان را می بینید.

قدیما …….. هر شب …….. ساعت ۹:۰۰ — تکرار روز بعد ساعت ۶:۰۰ شام

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها : ,