شماری از ساکنان هرات، فعالین مدنی و استادان دانشگاه امضای تفاهم‌نامه‌های امنیتی را به ضرر افغانستان خوانده اند.

 

«جواد عمید» فعال مدنی هرات گفت که بعد از امضای تفاهم نامه‌های امنیتی با کشورهای همپیمان فقط کمک به نیروهای امنیتی را عملی ساخته و دیگر ماده‌های این تفاهم‌نامه‌های عملی نشده است.

وی افزود که امیدواری‌های بعد از امضای پیمان‌های امنیتی افغانستان که با کشورهای همکار به امضا رسید در قسمت تامین امنیت در کشور وجود داشت اما تا کنون که از عمر حکومت وحدت ملی بیش از ۴  سال می‌گذرد در قسمت تامین امنیتی تاثیرات بالای نداشته است.

نبردهای که در کشور وجود داشت اکنون در بیشتر ولایات شدت یافته و این پیمان امنیتی تا کنون هیچ تاثیری نداشته است.

آقای عمید، بر این باور است که امضای پیمان امنیتی افغانستان با آمریکا به اراده و میل حکومت نبوده است.

او خاطرنشان ساخت: “حکومتی که به فساد اداری متهم است و در قسمت تامین امنیتی ضعف دارد چطور می‌تواند خواستار عملی شدن تعهدات کشورهای هم‌پیمان شود.”

در همین حال برخی اساتید دانشگاه بر این باور هستند تنها آمریکا بعد از امضای تفاهم‌نامه امنیتی به نیروهای ارتش کمک می‌کند و بس.

«بصیر احمد دانشیار» استاد دانشگاه هرات گفته است که آمریکا ماده‌های تفاهم‌نامه‌های امنیتی را به گونه درست عملی نکرده است.

از سویی هم شماری از ساکنان هرات گفته اند که بعد از امضای تفاهمنامه‌های امنیتی وضعیت امنیتی کشور رو به وخامت رفته است.

با این همه «محمد رادمنش» معاون سخنگوی وزارت دفاع کشور می‌گوید که کشورهای هم‌پیمان از لحاظ حقوقی وظایف شان را در افغانستان به اکمال رسانده اند.

اما از نظر وی استخبارات منطقه در کشور سبب ادامه نا امنی شده است.

این در حالیست که با امضای تفاهم‌نامه امنیتی که بین حکومت افغانستان و آمریکا به امضا رسید امیدها بر این بود تا با امضای این تفاهم‌نامه گراف نا امنی ها در کشور کاهش یابد.

 

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :