برای نخستین بار زنان عربستانی اجازه ورود به ورزشگاه را یافتند.

برای نخستین بار زنان عربستانی اجازه ورود به ورزشگاه را یافتند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :