بانک جهانی در ارزیابی‌های خود دریافته است که افغانستان پس از تحقق صلح همچنان به کمک‌های مالی بین‌المللی نیاز خواهد داشت.

 

این سازمان در گزارشی که نیازمندی‌های میان مدت افغانستان را بر حسب شرایط سیاسی و اقتصادی تحلیل کرده گفته است، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که دولت افغانستان برای تامین بودجه و تسریع توسعه اقتصادی به کمک مالی نیاز خواهد داشت.

هیزی کرالی، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان اذعان کرده است که جامعه جهانی می‌تواند با احتیاط و به صورت مقطعی کمک‌های مالی به افغانستان را کاهش دهد.

این در حالی است که به گفته بانک جهانی، سطح درآمد افغانستان تا ۲.۵ میلیارد دالر افزایش یافته، اما ۱۱ میلیارد مصارف حاکی از عدم توازن است.

یافته‌های این بانک نشان می‌دهد که ۷۵ درصد مخارج افغانستان از طریق کمک‌های جامعه جهانی تامین می‌شود و کاهش این کمک‌ها می‌تواند بخش‌های مختلف این کشور را با چالش روبه‌رو کند.

 

بیشتر بخوانید:

 

افغانستان پس از صلح،‌ میلیاردها دالر کمک مالی نیاز دارد

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: