چگونه بعضی وقت‌ها با جرأت “نه” بگوییم؟

چگونه بعضی وقت‌ها با جرأت “نه” بگوییم؟

گاهی وقت ها باید جرات نه گفتن به طرف مقابل مان را داشته باشیم برخی از افراد این جرات را ندارند که به خواسته های بی مورد اطرافیانشان نه بگویند. بسیاری از نوجوانان به خواسته برخی از دوستان بی دلیل بله می گویند و باعث می‌شوند...